• Từ 165,000 VNĐ

 • //
 • Áp dụng cho tất cả ngày trong tuần

COMBO 165

 • SƯỜN HEO GOGI
 • BA CHỈ HEO TƯƠI
 • ỨC BÒ MỸ
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ

COMBO 470

 • BA CHỈ HEO TƯƠI
 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ
 • ỨC BÒ MỸ

COMBO 490

 • SƯỜN NON BÒ MỸ
 • ỨC BÒ MỸ
 • BA CHỈ HEO TƯƠI
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ

COMBO THĂN NỘI BÒ MỸ, SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG

 • THĂN NỘI BÒ MỸ
 • SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG

COMBO THĂN NỘI BÒ MỸ, SƯỜN HOÀNG ĐẾ

 • THĂN NỘI BÒ MỸ
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ

COMBO SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI, THĂN NỘI BÒ MỸ

 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI
 • THĂN NỘI BÒ MỸ

COMBO THĂN NỘI BÒ MỸ

 • THĂN NỘI BÒ MỸ

COMBO SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG, SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG

 • SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG
 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI

COMBO SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI

 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI

COMBO SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI, SƯỜN HOÀNG ĐẾ

 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ

COMBO SƯỜN BÒ MỸ BỎ XƯƠNG

 • SƯỜN BÒ MỸ BỎ XƯƠNG

COMBO SƯỜN BÒ MỸ BỎ XƯƠNG, SƯỜN HOÀNG ĐẾ

 • SƯỜN BÒ MỸ BỎ XƯƠNG
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ
 • Áp dụng tại các tỉnh miền Bắc - Từ 589.000 VNĐ

 • //
 • Áp dụng cho tất cả ngày trong tuần

COMBO 1

 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI
 • THĂN NỘI BÒ MỸ

COMBO 2

 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ

COMBO 3

 • SƯỜN BÒ MỸ
  • THĂN NỘI BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG
 • THĂN NỘI BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG

COMBO 4

 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ
 • THĂN NỘI BÒ MỸ

COMBO 5

 • SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG
 • SƯỜN BÒ MỸ LA GALBI

COMBO 6

 • SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG
 • SƯỜN HOÀNG ĐẾ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI GỌI CÙNG COMBO

 • SỬ DỤNG LẨU CHỈ TỪ 179.000 VNĐ
 • GIẢM GIÁ 20% SOJU, RƯỢU VANG VÀ VODKA

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI GỌI CÙNG COMBO (1)

 • CÁC MÓN CƠM TRỘN, MỲ HÀN QUỐC CHỈ TỪ 69.000 VNĐ
 • CÁC LOẠI SALAD CHỈ TỪ 39.000 VNĐ
Đăng ký để nhận ưu đãi hàng tháng